Dynaaminen epäbalanssi

Todellisella roottorilla ei ole vain yhtä epäbalanssia, teoreettisesti sillä on ääretön määrä mielivaltaisesti jakautuneena pyörivää akselia pitkin. Nämä voidaan korvata kahdella epäbalanssilla (näkyvät kuvassa nuolina) kahdessa valinnaisessa tasossa, jotka yleensä ovat eri suuruisia ja eri kulmissa. Koska tämä epäbalanssin muoto voidaan täysin määrittää vain roottorin pyöriessä, kutsutaan sitä dynaamiseksi epäbalanssiksi. Se voidaan jakaa staattiseksi epäbalanssiksi ja momentti epäbalanssiksi joista kumpi tahansa voi olla hallitseva epäbalanssi.

Kaksi korjaustasoa vaaditaan dynaamisen epäbalanssin täydelliseksi korjaamiseksi. Dynamista epäbalanssia esiintyy todellisesti kaikissa roottoreissa. Siksi sekä horisontaalisia että vertikaalisia tasapainotuskoneita käytetään.