Miksi tasapainotus on tärkeää?

Miksi jotkut koneet ovat äänekkäämpiä kuin toiset? Miksi polkupyörän kumin venttiili asettuu ala-asentoon jos pyörän annetaan vapaasti pyöriä? Miksi auton ohjauspyörä ravistaa tietyillä nopeuksilla? Todellisuudessa törmäämme joka päivä ilmiöön , jonka vaikutusta usein aliarvioidaan - epäbalanssiin.

Termi 'epäbalanssi' johtuu sanasta "balanssi", mistä päästään "vaakaan". Vaaka on tasapainossa kun sama paino on molemmissa vaakakupeissa. Massan jakaumaa roottorin pyörivän akselin ympärillä voidaan ajatella samalla tavalla. Massan epätasaista jakaumaa kutsutaan epäbalanssiksi. Se aiheuttaa keskipakoisvoiman, värähtelyä ja ääntä pyörimisen aikana, jotka kasvavat ja muuttuvat epämiellyttävimmäksi nopeuden kasvaessa.

Käyttöikä
Laakerit, kiinnitykset, rungot ja perustukset voivat joutua hyvin suurelle rasitukselle johtuen värähtelystä joka puolestaan johtuu epäbalanssista ja nämä johtavat suurempaan kulumiseen. Tuotteilla joissa on tasapainottamattomia osia on usein lyhyempi käyttöikä.

Turvallisuus
Värähtely voi heikentää ruuvattujen ja lukittujen liitäntöjen pitoa, kunnes komponentit irtoavat. Värähtely voi tuhota sähköisiä kytkimiä, putket ja kaapelit voivat murtua liitoskohdista. Epäbalanssi voi merkittävästi vähentää kpneiden käytön turvallisuutta, ihminen ja kone ovat vaarassa.

Laatu
Epämääräisesti pyörivää sähkköistä työkalua ei voida tarkasti käyttää. Käyttäjä tarvitsee enemmän voimaa ja väsyy nopeammin. Värähtelyllä on myös merkittävää negatiivista vaikutusta työstökoneen tuotteeseen: Hiomakone tai korkeakierroksinen puuntyöstökone tuottaa huonoa pinnanlaatua ja tuottaa enemmän "susia" jos karaa ja työkaluja ei ole tarkasti tasapainotettu.

Kilpailukyky
Tuotteen epämääräistä, äänekästä toimintaa käytetään aina laadun määrittämisen kriteerinä ja täten värähtelyllä on huomattava negatiivinen vaikutus kilpailukykyyn: Korkeasti värähtelevä kodinkone ja äänekäs auto eivät ole tuotteita jotka pärjäävät markkinoilla.

Epäbalanssin aiheuttamat voimat, häiritsevä värähtely ja melu poistetaan tasapainottamalla.
Tämä parantaa roottorin massan jakautumista niin että pienempiä keskipakoisvoimia kohdistuu sen laakerointiin. Lisäksi epäbalanssin tyyppi pitää ottaa huomioon tasapainotuksessa.

Epäbalanssin tyypit
Riippuen niiden vaikutuksesta epäbalanssit voidaan jakaa erlaisiin tyyppeihin. Huolimatta roottorin muodosta ja tehtävästä, epäbalanssin tyyppi vaikuttaa korjaustason sijaintiin ja tasapainotustoleranssin valintaan. Tärkeimmät epäbalanssin tyypit ovat:

Staattinen epäbalanssi
Momentti epäbalanssi
Dynaaminen epäbalanssi