Momentti epäbalanssi

Kahdella epäbalanssilla (ilmaistu kuvassa nuolilla) voi olla sama koko, mutta niiden kulma on täsmälleen 180 astetta toisiinsa nähden. Tätä epäbalanssin jakaumaa ei voi todeta pyöräyttämällä, koska roottori ei jää minkään tiettyyn asemaan lepotilassa. Pyörivä roottori suorittaa huojuvan liikkeen vertikaaliakselinsa ympäri (kohtisuoraan pyörivää akselia), koska kahteen epäbalanssiin kohdistuu momentti. Tämän tyyppistä epäbalanssin jakaumaa kutsutaan momentti epäbalanssiksi.

Vastakkainen momentti vaaditaan korjaamaan voimapari epäbalanssi, toisin sanoen kaksi yhtä suurta korjaavaa epäbalanssia, mitkä on asetettu kahteen tasapainotustasoon 180 asteen offsetilla, vastaamaan alkuperäistä epäbalanssia. On erityisen tärkeää ottaa momentti epäbalanssi huomioon pitkämäisissä sylinterimäisissä roottoreissa. Siksi horisontaaliset tasapainotuskoneet ovat erityisen sopivia tämän tyyppisen epäbalanssin korjaamiseen