Staattinen epäbalanssi

Kahdella epäbalanssilla (näkyy kuvassa nuolina) voi olla sama koko ja sama kulma voivat olla samalla etäisyydellä massakeskipisteestä. Sama tilanne aiheutuu yksittäisestä, kaksi kertaa isommasta epäbalanssista joka vaikuttaa massakeskipisteessä, tässä tapauksessa roottorin keskipisteessä. Jos sellainen roottori tuetaan kahdella prismatuella, se heilahtelisi kunnes "raskas kohta" olisi kääntynyt alasuuntaan. Tämä tarkoittaa että tämä epäbalanssi esiintyy jopa ilman pyöritystä; siksi sitä kutsutaan "staattiseksi epäbalanssiksi". Se aiheuttaa massakeskipisteen siirtymisen geometrisestä keskipisteestä, mikä puolestaan aiheuttaa roottorin värähtelyn yhdensuuntaisesti pyörivän akselinsa kanssa roottorin pyöriessä.

Staattinen epäbalanssi pitäisi korjata painovoimatason keskellä . Tämä saavutetaan poistamalla materiaalia "raskaasta pisteestä" tai lisäämällä materiaalia vastakkaiselle puolelle. Staattisen epäbalanssin korjaus yhteen tasoon tapahtuu erityisen usein kiekkomaisilla roottoreilla. Siksi vertikaaliset tasapainotuskoneet soveltuvat parhaiten.